fbpx
Menu

Innmelding

Trykk her for å melde deg inn!

Medlembetingelser


Betingelsene gjelder medlemskap hos Lilleby Treningssenter.

1. Betalingsvilkår
Avgift for inneværende måned og påfølgende måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom avtalegiro ca 20. hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på avtalegiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at avtalegirofullmakten er i orden til enhver tid, og eventuell sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelse. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtale datoen.

2. Manglende betaling
Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge medlemmet til pengene er registrert innbetalt.

3. Egnethet
Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av tilbudet.

4. Ansvar
Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskrives seg ethvert ansvar og tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret. Dette gjelder også tap og skader på personlige klær og gjenstander.

5. Orden
Medlemmet plikter å holde seg orientert om og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Ordensreglene er som følger:
1. Utstyr ryddes på plass etter bruk.
2. Det er ikke tillatt og reservere utstyr.
3. Garderobeskap skal tømmes før man forlater senteret. Skap som blir forlatt låst, blir åpnet og tømt for innhold. Senteret tar ikke ansvar for innholdet.
4. Det skal benyttes innesko i senteret, utesko er ikke tillatt under trening.
5. Unødig støy og roping er ikke tillatt.

6. Adgangskode
Ved innmelding mottar du en engangslink og passord på SMS. Ved å trykke på linken får du mulighet til å laste ned en app på telefonen som gir deg mulighet til å åpne inngangsdøren til senteret.
Appen er personlig og kan ikke benyttes av andre. Mislighold av dette medfører utestengelse fra senteret.
Ta kontakt med oss dersom du ikke har smarttelefon på post@lillebytreningssenter.no eller send oss en melding på Facebook.

7. Doping
Enhver bruk / kjøp / salg av doping eller mistanke om dette, er oppsigelsesgrunn.

8. Prisendring
Prisen kan endres med en – 1 – måneds varsel. Varsling skjer ved oppslag på senteret og via SMS eller mail.

9. Informasjon
Medlemmet samtykker i at oppgitt epostadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.

10. Endringer
Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.

11. Oppsigelsen
Oppsigelse må sendes på epost til post@lillebytreningssenter.no. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Det er oppsigelsestid på en – 1 – måned regnet fra første månedsskiftet etter at oppsigelse er registrert. Avdraget for oppsigelsemåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen utmeldingen fant sted.

12. Overtredelse
Ved overtredelse av betingelser eller regler kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt terminere avtalen med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

Trykk her for å melde deg inn!