Oppsigelse / frysing

For å registrere oppsigelse eller frysing av et medlemskap, må medlemmet sende en epost til denne adressen: medlem@lilleby.via.boostsystem.no